Slavnostní otevření nové Hasičské zbrojnice

U příležitosti 630. výročí první písemné zmínky o obci Svratouch se v sobotu 6. srpna 2022 uskutečnilo již 6. setkání rodáků a přátel Obce Svratouch.
Jedním z hlavních bodů programu bylo slavnostní předání zrekonstruované hasičské zbrojnice a obecního úřadu občanům a hasičům a svěcení sochy sv. Floriána.

Požehnání sochy sv. Floriána provedli farní vikář katolické církve pan Petr Vtípil a administrátor Českobratrské církve evangelické Jiří Tengler, dále pak následovaly projevy hostů – Ing. Petra Šilara, senátora Parlamentu ČR, pana Tomáše Dubského – poslance Parlamentu ČR a starosty Obce Vysočina.

Po této krátké slavnosti následoval průvod obcí a položení věnců a květin k uctění památky u pomníku padlých ve světové válce, pamětní desky pana Václava Pavlíka na místní sokolovně a pamětní desky léčitele pana Paseky na jeho domě čp. 194. Průvod poté pokračoval do kulturního areálu v Borovině, kde následoval kulturní program ……

Děkujeme zástupcům okolních sborů a všem hostům za účast …..