Školení členů jednotky v používání AED

5. února – Jak jsme Vás informovali po VVH SDH Svratouch, Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Svratouch nově disponuje Automatickým externím defibrilátorem Lifeline AED DCF-E100-CZ, který byl do vybavení jednotky pořízen díky sponzorským darům podnikatelských subjektů působících v naší obci.

AED rozšiřuje možnosti jednotky v poskytování předlékařské pomoci postiženým osobám u mimořádných událostí či u kulturních a sportovních akcí, které jsou v obci pořádány.
Přístroj je určen pro laiky, kteří prošli základním výcvikem v provádění kardiopulmonální resuscitace s použitím AED. Zachránce je po spuštění přístroje jasnými a srozumitelnými hlasovými pokyny provázen celou akcí – naprogramovaný algoritmus mu po celou dobu radí, co má dělat…

S pořízením tohoto přístroje bylo spojeno i školení v jeho obsluze, které pro nás připravil zástupce firmy AED Line (dodavatel zařízení) a dlouholetý záchranář u Zdravotní záchranné služby a Letecké záchranné služby (nejen) v Pardubickém kraji pan Miroslav Kušnír. 5. února 2020 si pod jeho vedením členové jednotky v praxi vyzkoušeli všechny úkony spojené s jeho použitím během resuscitace postižené osoby …

Děkujeme touto cestou panu Kušnírovi za velice poučné školení a čas, který nám věnoval a všem členům jednotky za účast ….