Slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky TATRA

V neděli 16. června 2019 proběhla v obci Svratouch malá – ale svým významem pro naši obec veliká – slavnost, při které byl občanům obce předán nový zásahový automobil TATRA T815 CAS30.

Ve 14 hodin se na ploše před Požární zbrojnicí sešla celá řada čestných hostů v čele s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a senátorem Petrem Šilarem, čelní představitelé HZS Pardubického kraje a Územního odboru Chrudim, zástupce THT Polička, funkcionáři SH ČMS, zástupce HVP, starostové okolních obcí, desítky našich spoluobčanů a v neposlední řadě sestry a bratři HASIČI ze Svratoucha a okolních sborů.

Samotná slavnost byla zahájena přivítáním všech přítomných a úvodním proslovem starosty obce, po kterém zazněly také zdravice jednotlivých hostů. Poté došlo k samotnému předání vozidla, když pan Martin Baláš – obchodní ředitel THT Polička – předal starostovi obce symbolický klíč od vozidla, který ihned poté putoval do rukou velitele jednotky.

Jako poslední si slovo vzali zástupci Římskokatolické církve a Českobratrské církve evangelické, kteří společně požehnali novému zásahovému automobilu i všem členům JSDH Svratouch.

Poté proběhlo podrobné představení nového vozidla. Každý, kdo měl zájem, si mohl naší novou Tatru doslova osahat a členové jednotky odpovídali na spousty mnohdy i velice záludných otázek. Příjemné odpoledne bylo zakončeno přátelským posezením na zahradě místní školy …..