Jednotka obdržela do výbavy AED

Velice touto cestou děkujeme všem sponzorům, kteří se svými dary přispěli na pořízení AED pro potřeby naší jednotky.

JSDH Svratouch nově disponuje tímto užitečným a životy zachraňujícím zařízením, které jsme převzali na Výroční valné hromadě SDH Svratouch z rukou starosty obce….