Zemřel bratr Jaroslav Gregor

S politováním oznamujeme, že nás navždy opustil nejstarší a nejdéle činný člen Sboru dobrovolných hasičů ve Svratouchu, bratr Jaroslav Gregor.

Bratr Jaroslav Gregor byl členem Sboru dobrovolných hasičů ve Svratouchu od roku 1958 .. tedy 59 let.
Od začátku svého působení ve sboru se plně zapojoval do práce a činnosti, a aktivně se podílel téměř na všech akcích organizovaných sborem. V padesátých letech působil i ve funkci řidiče hasičského dopravního vozu „FENOMEN“.

 

Jeho činnost byla několikrát ohodnocena udělením svazových ocenění :
Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů .. 1985
Čestné uznání Okresního sdružení hasičů Chrudim .. 1987
Medaile „ Za příkladnou práci“ .. 1990
Medaile „Za zásluhy“ .. 2003
Medaile svatého Floriána .. 2008

Ještě v loňském roce, přesto že již překročil, své 80. narozeniny, se zúčastnil jednání členských schůzí a společně s námi oslavil i výročí 120 let od založení našeho sboru. Pravidelně se zúčastňoval jednání členských schůzí, a výročních valných hromad sboru, kde svými příspěvky v diskusi přispíval svými nápady a podněty k vyššímu zapojení sboru ve prospěch nás a všech spoluobčanů, s přáním ochránit výsledky lidské práce před ničivými rozmary přírodních živlů.

Svou dlouholetou činností ve sboru doplnil dlouhou řadu našich obětavých členů, kteří vedle své běžné každodenní práce věnovali úsilí a čas ve prospěch hasičské myšlenky.
Myšlenky, která přetrvává celé generace, že hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro druhé. A právě proto je život hasiče pravým příkladem správného pochopení lidského života.

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v letošním roce zhodnotil téměř šedesátiletou práci bratra Jaroslava Gregora ve prospěch sboru i celého hasičského hnutí a doporučil ocenit jeho činnost na letošní Výroční valné hromadě udělením Čestného uznání Krajského sdružení hasičů.

Tohoto ocenění se bohužel již nedožil.

 

Všechno, co má svůj počátek, má i svůj konec. Co není uzavřeno, nedovolí nám vykročit dále. Musíme se proto smířit s časem který nám život dal. Přijměte proto od sboru dobrovolných hasičů Svratouch vyjádření nejhlubší upřímné  soustrasti nad ztrátou Vašeho manžela, otce, dědečka a bratra nás všech hasičů ve sboru SDH Svratouch.

Sbor dobrovolných hasičů Svratouch.