Dopravní nehoda ve Svratouchu

28. listopadu – v ranních hodinách vyjela jednotka k nahlášené dopravní nehodě na místní komunikaci v obci Svratouch. Při nehodě došlo k poškození budky HUP a následnému drobnému úniku zemního plynu do okolí. Ke zranění osob ani k úniku provozních kapalin z vozidla nedošlo.
Jednotka nezasahovala a po příjezdu jednotky HZS byla odeslána zpět na základnu.

Vyhlášení poplachu: 07:25
Návrat na základnu: 08:15

Zasahující jednotky: HZS PS Hlinsko, JSDH Svratouch