Pravidelné školení členů jednotky

3.září 2014 – Pravidelné školení mělo tentokrát dvě části. Nejprve členové jednotky navštívili místní „Dům klidného stáří“, kde se seznámili s vnitřní dispozicí objektu, umístěním technologického zázemí budovy, uzávěrů vody, plynu a elektřiny, umístěním požárních hydrantů, aj. …
Ve druhé části proběhl praktický výcvik s dýchací technikou zaměřený na pohyb hasičů v zakouřeném prostoru. K tomuto účelu byla na dvoře u dílny VHJ umělým kouřem zakouřena skladovací unimobuňka ……