Školení a výcvik s dýchací technikou

V sobotu 13.4.2013 proběhlo v prostorách Hasičské zbrojnice a Obecního Úřadu ve Svratouchu školení a výcvik členů JSDH Svratouch s dýchací technikou. Jeho úkolem bylo procvičit taktiku pohybu, komunikaci a vyhledávání osob v zakouřeném prostředí …..

Po absolvování teoretické části, kde si členové jednotky zopakovali znalosti o konstrukci, údržbě a úkonech kontroly před použitím dýchacích přístrojů u zásahu, následoval praktický výcvik v prostorách bývalého bytu v budově Obecního úřadu.

Hasiči byli při nácviku rozdělení do dvoučlenných týmů. Úkolem každé dvojice bylo provedení průzkumu bytu, vyhledání figuríny představující zraněnou osobu a její transport ven z objektu. V bytě byla navíc pro hasiče připravena celá řada nejrůznějších překážek, které jim měly ztížit pohyb v prostoru a vyhledání figuríny.
Špatná – prakticky nulová – viditelnost v zakouřeném prostoru byla simulována zalepením zorníků masek tak, aby se hasiči museli v prostoru pohybovat a orientovat pouze podle hmatu.

Na závěr byl proveden rozbor celého cvičení, kde byla krátce vyhodnocena práce každé dvojice …….