Ukázky hasičské techniky

Úkolem hasičů není jen zasahování u požárů a jiných událostí, ale také propagace naší práce a osvětová činnost pro širokou veřejnost. Na přelomu května a června jsme předváděli hned dvakrát v akci hasičskou techniku.

28.května 2011 jsme se zůčastnili dětského dne, kde jsme pro děti připravili tradiční „mokré stanoviště“ se džběrovou stříkačkou a v akci předvedli nejen naší Micinku, ale i Tatru 815-7 zapůjčenou z THT Polička.

8.června 2011 jsme byly požádáni o ukázku naší techniky na dětském táboře na RS Naděje. Zde jsme pro děti  připravili krátké povídání i praktickou ukázku s naší technickou Micinkou …