Školení první pomoci

Dne 24. února 2008 bylo pro členy naší zásahové jednotky uspořádáno školení první pomoci. Naší velkou výhodou je, že máme profesionální zdravotnici přímo ve svých řadách a tak bylo nutné pouze domluvit vhodný termín. Ještě jednou touto cestou děkujeme Janě za to, že si na nás udělala čas a přispěla tak dobré věci …

00

01

05

04

02

03

07

06